ΙΠ823-ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΡΕΥΣΤΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

119,00 €
με ΦΠΑ

 Κυψελωτό ,με δυνατότητα κρυοθεραπείας-θερμοθεραπείας στο σημείο χρήσης. 
 Κατάλληλο για την αποφυγή των κατακλίσεων.