Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Μ.ΕΠΕ , δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας της φροντίδας και της αποκατάστασης , με σκοπό την παροχή  των υπηρεσιών της με αμεσότητα και εξειδίκευση, θέλοντας να βοηθήσει στην λύση και αποκατάσταση προβλημάτων που αφορούν στην υγεία του ανθρώπου.

Είμαστε κοντά σας όχι μόνο για την παροχή των προϊόντων μας ,αλλά και σε κάθε περίπτωση που θα χρειαστείτε την συμβουλή μας σε θέματα που σας απασχολούν με σκοπό την σωστή και τη αρμόζουσα σε κάθε περίπτωση επιλογή εξοπλισμού ,τόσο στους πάσχοντες όσο και στους ανθρώπους που επιμελούνται την φροντίδα τους. 

Παρακολουθώντας πάντα τις εξελίξεις στην παραγωγή νέων προϊόντων ,είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε όλες τις απαιτήσεις της αγοράς με  σκοπό τον πιο ειδικό-κατάλληλο  εξοπλισμό, σε τιμές εναρμονισμένες με την παρούσα οικονομική συγκυρία.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με βάση την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1384/2004 για την διανομή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Αφού περιηγηθείτε στον ιστότοπο μας θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση αφού σας ενημερώσουμε οτι υπάρχει 24ωρη κάλυψη στην εξυπηρέτηση πελατών