ΙΠ20000-ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ

40,00 €
με ΦΠΑ

Ενοικίαση αμαξιδίου :Μηνιαίο κόστος 40,00