ΙΠ044-ΚΑΓΚΕΛΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

105,00 €
με ΦΠΑ

Κάγκελα πτυσσόμενα για μονόσπαστη μεταλλική κλίνη (ζεύγος)